Clement-Jones family 12/22 - Person Sheet
Clement-Jones family 12/22 - Person Sheet
NameFlora SIN, 1198
FatherTak Fan SIN , 6073
Spouses
Birth1887
Death1974
FatherWai Fook HO , 863 (1863-1926)
MotherLucy Shui Choi LO , 864 (1861-1949)
ChildrenBertram (Bertie) , 895
 Mary Yuen Wo , 896
 Patricia Yuen Man , 900 (-2001)
 Nanette , 902
 Stanley HUNG-SUN , 903 (1921-2020)
 Winnie YUEN-KI , 904 (1922-2018)
 Susie YUEN YUEN , 905 (1923-2014)
 Louise YUEN WING , 907 (1928-)
Last Modified 6 Nov 2011Created 4 Mar 2023 using Reunion for Macintosh